Cocktaileffektens effekter studeras

Snart vet vi vilka kemikalieblandningar som är största hälsohoten

Trots att cocktaileffekten har studerats och debatterats i flera år har den ännu inte haft någon större inverkan på lagstiftningen kring kemikalier. Två svenska forskningsprojekt, däribland finns SELMA-studien, kan komma att ändra på det.

http://www.extrakt.se/miljogifter-och-kemikalier/snart-vet-vi-vilka-kemikalieblandningar-som-ar-storsta-halsohoten/