Hormonstörande ämnen oroar

Ökad risk för låg födelsevikt

Det finns ett samband mellan gravidas exponering för så kallade perflourerade ämnen, som finns i bland annat vattenavvisande material i kläder och skor, och låg födelsevikt hos barn. Det har forskning inom SELMA-studien kunnat visa.

Länk till radioklipp http://t.sr.se/1HhwE5g