Kemikalieexponering kopplas till språkförsening och lägre födelsevikt

Läs intervju med SELMA-studiens projektledare (December 2022):