Vi kan bli mycket bättre på att förebygga psykisk ohälsa

RE-MEND är ett nystartat EU-projekt som ska leda till ny kunskap kring förebyggande av psykisk ohälsa.