Author Archive: Anna-Sofia Preece

INQUIRE undersöker vad som påverkar luften i våra bostäder

SELMA-studien representerar Sverige i EU-projektet Improving indoor air quality for a healthier home and Europe (INQUIRE). Projektet undersöker faktorer som påverkar inomhusluften och -miljön vilka i sin tur kan påverka vår hälsa. Sverige är ett av åtta länder där luftprover, dammprover och enkätuppgifter ska samlas in för att förbättra kunskapen om vad som faktiskt påverkar inomhusmiljön.

Läs mer på INQUIREs webbsida: https://inquire-he.eu/