Allmänna inlägg

Uppföljning 7-åringar

I september 2015 startar en stor hälsoundersökning av 2 000 sjuåringar i SELMA-studien. Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten och barnens hälsoutveckling avseende ämnesomsättning, astma, allergi, könsutveckling, känslomässig utveckling och…
Read more