SELMA-studien – Swedish Environmental Longitudinal, Mother and child, Asthma and allergy study

SELMA-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. SELMA genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Region Värmland och Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper. Vi följer drygt 2,000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och uppåt i åldern för barnen där vi samlar in data för den gravida kvinnan och förlossningen och senare för barnet.

Vi har undersökt förekomsten av en rad hormonstörande ämnen i blod och urin från cirka 2,300 gravida kvinnor där proverna togs under vecka 10 av graviditeten. Dessa mätningar visar att ett tjugotal hormonstörande ämnen (eller metaboliter av dessa) kunde hittas i urin eller blod hos alla 2,300 kvinnorna. Dessa resultat visar således att alla är exponerade i låga doser vilket också är vad man kan förvänta sig med hänsyn till att källorna till dessa ämnen finns omkring oss hela tiden i våra vardagsmiljöer.

Under 2015 inleddes en hälsoundersökning av 2 000 sjuåringar i SELMA-studien (SELMA2). Datainsamlingen gör det möjligt att undersöka samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten och barnens hälsoutveckling avseende ämnesomsättning, astma, allergi, könsutveckling, känslomässig utveckling och förmåga till inlärning. Hälsoundersökningarna genomfördes på fem orter i Värmland: Karlstad, Arvika, Säffle, Torsby och Kristinehamn.

Carl-Gustaf Bornehag
Projektledare SELMA-studien
Professor i folkhälsovetenskap