SELMA-studien

SELMA-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. SELMA genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Region Värmland, Uppsala universitet, Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper. Vi följer drygt 2,000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och uppåt i åldern för barnen där vi samlar in data för den gravida kvinnan och förlossningen och senare för barnet.

Vi har undersökt förekomsten av en rad hormonstörande ämnen i blod och urin från cirka 2,300 gravida kvinnor där proverna togs under vecka 10 av graviditeten. Dessa mätningar visar att ett tjugotal hormonstörande ämnen (eller metaboliter av dessa) kunde hittas i urin eller blod hos alla 2,300 kvinnorna. Dessa resultat visar således att alla är exponerade i låga doser vilket också är vad man kan förvänta sig med hänsyn till att källorna till dessa ämnen finns omkring oss hela tiden i våra vardagsmiljöer.

SELMA-studien följer barnen och deras hälsoutveckling i fyra hälsospår. Det handlar om könsutveckling och i förlängningen reproduktions- och fertilitetsaspekter, neurologisk utveckling och beteende, immunologiska effekter inklusive astma och allergi, samt metaboliska effekter inklusive övervikt och fetma.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap
Projektledare SELMA-studien